NGÀY 1: HO CHI MINH – KANSAI (Ăn trên MB)

$23,900.00